Juridische informatie

Tages BV


  1. Tages BV is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap naar Belgisch recht. Tages BV heeft haar maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Rapertingenstraat 33 en is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0689.816.587 en het Rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen, afdeling Hasselt.

  2. Frank Dylst mag het gezondheidszorgberoep van verpleegkundige uitoefenen in België. Het diploma van verpleegkundige werd nagezien en ingeschreven in het naamregister van de Administratie Gezondheidszorg onder het nummer 7029151013. Verder werd dit diploma geviseerd en ingeschreven door de Provinciaal Geneeskundige Commissie van Limburg onder het nummer 11.535 en de Provinciaal Geneeskundige Commissie van Antwerpen onder het nummer 21.811. Tenslotte werd Frank Dylst ingeschreven bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V) onder het nummer 4-80829-97-621.

  3. Frank Dylst, beëdigd gerechtsdeskundige, is ingeschreven in het Nationaal register voor gerechtsdeskundigen met identificatienummer EXP2635063 voor de burgerlijke en strafrechtelijke procedure in de gerechtelijke arrondissementen: Antwerpen – Limburg – Brussel – Leuven – Oost-Vlaanderen – West-Vlaanderen.

  4. Alle gegevens op deze website zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Tages BV. Elk gebruik van deze informatie is onderworpen aan de Belgische wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x